Archive for January 24th, 2011

સંગીત

Monday, January 24th, 2011


સંગીત એ જીવનનો ધબકાર છે
સંગીત એ સૂર ની સાધના છે
સંગીત એ ફૂલની નજાકત છે
સંગીત એ મનની કળા છે
સંગીત એ દિલના સ્પંદનો છે
સંગીત એ શમણા ની સરિતા છે
સંગીત એ ભાવનાનું મંદિર છે
સંગીત એ પ્રભુ સાથેની ભાષા છે

લગ્ન એ

Monday, January 24th, 2011

લગ્ન એ બે ફૂલ અને  એક સુગંધની વાત છે
લગ્ન એ બે નયન  અને  એક નજરની  વાત છે
 લગ્ન એ બે કર   અને  એક કારજની  વાત છે 
લગ્ન એ બે પગદંડી   અને  એક પથની  વાત છે 
લગ્ન એ બે નીંદર   અને  એક સપનાની  વાત છે 
લગ્ન એ બે સાધના અને  એક સિદ્ધિની   વાત છે
લગ્ન એ બે મન અને  એક વિચારની     વાત છે
લગ્ન એ બે પ્યાદા અને  એક રમતની   વાત છે
લગ્ન એ બે કંઠ અને  એક સૂરની   વાત છે
લગ્ન એ બે જીવ અને એક  જીવનની   વાત છે 
લગ્ન એ બે કલ્પના અને  એક કળાની   વાત છે
લગ્ન એ કવિ,કવિયેત્રી અને એક કવિતાની વાત છે