Archive for January, 2011

સંગીત

Monday, January 24th, 2011


સંગીત એ જીવનનો ધબકાર છે
સંગીત એ સૂર ની સાધના છે
સંગીત એ ફૂલની નજાકત છે
સંગીત એ મનની કળા છે
સંગીત એ દિલના સ્પંદનો છે
સંગીત એ શમણા ની સરિતા છે
સંગીત એ ભાવનાનું મંદિર છે
સંગીત એ પ્રભુ સાથેની ભાષા છે

લગ્ન એ

Monday, January 24th, 2011

લગ્ન એ બે ફૂલ અને  એક સુગંધની વાત છે
લગ્ન એ બે નયન  અને  એક નજરની  વાત છે
 લગ્ન એ બે કર   અને  એક કારજની  વાત છે 
લગ્ન એ બે પગદંડી   અને  એક પથની  વાત છે 
લગ્ન એ બે નીંદર   અને  એક સપનાની  વાત છે 
લગ્ન એ બે સાધના અને  એક સિદ્ધિની   વાત છે
લગ્ન એ બે મન અને  એક વિચારની     વાત છે
લગ્ન એ બે પ્યાદા અને  એક રમતની   વાત છે
લગ્ન એ બે કંઠ અને  એક સૂરની   વાત છે
લગ્ન એ બે જીવ અને એક  જીવનની   વાત છે 
લગ્ન એ બે કલ્પના અને  એક કળાની   વાત છે
લગ્ન એ કવિ,કવિયેત્રી અને એક કવિતાની વાત છે

કાલની પ્રભાત

Saturday, January 1st, 2011

કાલની પ્રભાત એક નવો દિવસ લાવશે,
કાલની પ્રભાત એક નવો  વિચાર લાવશે
કાલની પ્રભાત એક નવો  આચાર લાવશે,
કાલની પ્રભાત એક નવો  અરમાન લાવશે
કાલની પ્રભાત એક નવો  વિશ્વાસ  લાવશે,
કાલની પ્રભાત એક નવો  તખ્તો લાવશે
 કાલની પ્રભાત એક નવો  સૂર  લાવશે
કાલની પ્રભાત એક નવો ઈશ્ક લાવશે