ચાલો મિત્રો, દશાબ્દી ઉજવીએ

ચાલો મિત્રો, દશાબ્દી ઉજવીએ
હેમંતની હેમંતમા પૂર્ણતા સજાવવા , ચાલો મિત્રો, દશાબ્દી ઉજવીએ,
વિશ્વાદિપના દીપની જ્વલંત રેખામા, ચાલો મિત્રો, દશાબ્દી ઉજવીએ,
દીપકના શમણાના ગીતો ગાવામાં, ચાલો મિત્રો, દશાબ્દી ઉજવીએ,
વિજયના વિચારોમાં વિજય પામવામાં, ચાલો મિત્રો, દશાબ્દી ઉજવીએ,
દેવીકાની દિશા અને રાહુલની રમઝટમા, ચાલો મિત્રો, દશાબ્દી ઉજવીએ,
અશોકના એજ ચક્ક્રની રહોબરીમાં,  ચાલો મિત્રો, દશાબ્દી ઉજવીએ,
કિરીટના કૌવત ને ઇન્દિરાની સ્મિતમાં, ચાલો મિત્રો, દશાબ્દી ઉજવીએ,
શૈલાના શબ્દોની પ્રસન્નતા પામવામાં, ચાલો મિત્રો, દશાબ્દી ઉજવીએ,
મુકુન્દની  કળા અને અદાને બિરદાવવા, ચાલો મિત્રો, દશાબ્દી ઉજવીએ,
ઉમાના જુસ્સા અને ગુસ્સાને નિહાળવા,ચાલો મિત્રો, દશાબ્દી ઉજવીએ,
પ્રદીપની પ્રવીણતામા પ્રવક્તા બનવામાં,ચાલો મિત્રો, દશાબ્દી ઉજવીએ,
રસેશ, તારી સુગઢ ,આવડતને પ્રજ્વાળીને,ચાલો મિત્રો, દશાબ્દી ઉજવીએ,
શુભેચ્છા સહ ,
રસેશ દલાલ્

Leave a Reply